Slider 1
Slider 2
Slider 3
Slider 4

Zaštita zdravlja

U okviru zdravstvenih djelatnosti Hrvatskog Crvenog križa provode na području Istarske županije  nekoliko programa i aktivnosti za zaštitu zdravlja, a posebno se potiče na prevenciju bolesti. Uloga Hrvatskog Crvenog križa osobito je istaknuta kao potpora javnom zdravstvu u izvanrednim situacijama i u suradnji s ostalim partnerima koji povezuju javnozdravstvene djelatnosti u nacionalni i međunarodni sustav zdravstvene politike.

Društvo Crvenog križa Istarske županije partner je Istarskoj županiji u provođenju Plana za zdravlje građana Istarske županije. Tijekom 2014.g. Društvo se uključilo ,u suradnji s gradskim društvima Crvenog križa na području Istre, u program prevencije raka debelog crijeva kao novog javnozdravstvenog prioriteta Istarske županije. Gradska društva u svojim sredinama organiziraju predavanja za građane potičući ih na uključivanje u Nacionalni program prevencije raka debelog crijeva.

Program prevencije prekomjerne tjelesne težine – Pazin

Program medicinskih vježbi za građane – Pazin, Pula

Bolnica za medvjediće 


Povratak

Kalendar događanja

Srpanj
2 3 5 6 7
8 9 10 12 13 14
17 20 21
22 23 26 27 28
30 31

Županijski interventni tim

Ulaz za korisnike

Linkovi


Društvo Crvenog križa Istarske županije

Podaci o udruzi

Registarski broj: 18000059
RNO broj : 0010251
NKO broj : 8899
Rješenjem Ureda državne uprave u IŽ Klasa: UP/ I -550 – 01/16-01/16, Urbroj: 2163 – 05 – 03-16-12 udruzi je odobreno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći sukladno čl. 2 Zakona o humanitarnoj pomoći(NN 102/15)

Kontakt podaci

Telefon: 052/ 624 – 579
Ravnateljica : 091 595 9716
Služba spašavanja života na vodi : 091 518 9337
Administracija : 091 624 5798
e- mail: hck.istra@gmail.com
Facebook stranica: Crveni križ Istra

Adresa

Društvo Crvenog križa Istarske županije
Narodnog doma 2
52000 Pazin

Poslovni podaci

OIB: 29929049747
MB: 1014242
Žiro - račun: HR5224070001158018679 (OTP banka d.d.)