Slider 1
Slider 2
Slider 3
Slider 4

Ustroj

Skupština - Društvo Crvenog križa Istarske županije zajednica je 7 gradskih društava Crvenog križa s područja Istarske županije, te  Skupštinu čine volonteri izabrani iz redova skupština gradskih društava. Na isti način biraju se predstavnici u tijela Hrvatskog Crvenog križa. Skupština DCKIŽ broji 21 član.

Predsjednik -  njegova je funkcija počasna, a obavlja se na volonterskoj osnovi. Predsjednik društva je ujedno predsjednik Skupštine i Odbora društva.

Predsjednik: Igor Laković

Odbor društva je izvršno tijelo Skupštine odgovorno za rad Društva Crvenog križa Istarske županije između sjednica Skupštine, a koje brine o provođenju opće politike društva i nadzire operativno rješavanje svih pitanja tijekom poslovne godine u skladu s odlukama, zaključcima i preporukama skupštine.

Odbor: Dajana Bose (Buje),Vesna Tolušić (Buzet),Paula Jurman (Pazin), Ana Gasparini (Rovinj),Igor Laković (Poreč), Marijana Kaurić (Pula) i Đurđica Martinčić (Labin)

Nadzorni odbor društva je tijelo koje nadzire financijsko-materijalno poslovanje društva i namjensko trošenje sredstava društva.

Nadzorni Odbor: Mirej Barbić, Vesna Sagaj i Roberta Matošević Balaško.

Ravnatelj Društva Crvenog križa Istarske županije je poslovodni organ koji obnaša u pravilu funkciju profesionalno, a imenuje ga Odbor društva. Ravnatelj provodi odluke tijela društva i rukovodi radom zaposlenika.

Ravnateljica: Sandra Stipanov

Djelatnici:

Sebastijan Labinjan – regionalni koordinator službe spašavanja života na vodi IŽ

Patricija Blažević Benković – administrator i suradnik na programskim aktivnostima

Orijana Černjul – knjigovođaPovratak

Kalendar događanja

Srpanj
2 3 5 6 7
8 9 10 12 13 14
17 20 21
22 23 26 27 28
30 31

Županijski interventni tim

Ulaz za korisnike

Linkovi


Društvo Crvenog križa Istarske županije

Podaci o udruzi

Registarski broj: 18000059
RNO broj : 0010251
NKO broj : 8899
Rješenjem Ureda državne uprave u IŽ Klasa: UP/ I -550 – 01/16-01/16, Urbroj: 2163 – 05 – 03-16-12 udruzi je odobreno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći sukladno čl. 2 Zakona o humanitarnoj pomoći(NN 102/15)

Kontakt podaci

Telefon: 052/ 624 – 579
Ravnateljica : 091 595 9716
Služba spašavanja života na vodi : 091 518 9337
Administracija : 091 624 5798
e- mail: hck.istra@gmail.com
Facebook stranica: Crveni križ Istra

Adresa

Društvo Crvenog križa Istarske županije
Narodnog doma 2
52000 Pazin

Poslovni podaci

OIB: 29929049747
MB: 1014242
Žiro - račun: HR5224070001158018679 (OTP banka d.d.)