Slider 1
Slider 2
Slider 3
Slider 4

Priprema i odgovor na katastrofe

    Katastrofe i velike nesreće, bez obzira na uzrok, porijeklo ili način djelovanja, ne biraju niti mjesto niti vrijeme kada će nastupiti. Prirodne katastrofe (potresi, poplave), javno-zdravstveni problemi (pandemije), socijalne nesigurnosti (glad, nedostatak vode) i sukobi iz dana u dan su sve brojniji i izazivaju sve veće gubitke i štete. Pravilnom pripremom svih faktora u sustavu zaštite i spašavanja, te edukacijom stanovništva posljedice katastrofa mogu se značajno umanjiti.

    Hrvatski Crveni križ kao operativna snaga  sustava Civilne zaštite  jedan je od  sudionika u pripremi i provedbi aktivnosti te mjera u zaštiti i spašavanju u Republici Hrvatskoj, stoga  već nekoliko godina razvija sustav i educira volontere i djelatnike.

    Osim Zakona o Hrvatskom Crvenom križu (NN 71/2010), sudjelovanje Hrvatskog Crvenog križa u području zaštite i spašavanja predviđeno  je Zakonom o sustavu Civilne zaštite (NN 82/2015), Uredbom o  uvjetima i načinu obavljanja potrage i spašavanja zrakoplova (NN 129/11) i Planom zaštite i spašavanja Republike Hrvatske  (NN 09/2014).

    Na razini županije, sudjelovanje Društva Crvenog križa Istarske županije kao operativne snage Istarske županije propisano je Odlukom o određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje u Istarskoj županiji (Službene novine IŽ 19/2014), Planom zaštite i spašavanja IŽ i Planom civilne zaštite IŽ (Službene novine IŽ 2/2015).

Uloga Crvenog križa u sustavu  Civilne zaštite  podrazumijeva sljedeće poslove:

•    Organizacija prihvata i smještaja stradalih

•    Psihosocijalna podrška stradalima

•    Služba traženja – obnavljane obiteljskih veza (evidencija i ured za informiranje) – sukladno posebnim zadaćama i ovlastima Službe traženja kao dijela međunarodne mreže, Strategiji obnavljanja obiteljskih veza 2008.-2018.(ICRC) i sukladno Pravilniku o službi traženja HCK (slika istoimena)

•    Prva pomoć kao nadopuna stručnim medicinskim ekipama

•    Prijem i raspodjela humanitarne pomoći

•    Osiguranje pitke vode

    Koncept Gradskih i Županijskog interventnog  tima, kao preduvjeta za  žurni i učinkoviti odgovor na velike nesreće i katastrofe, ima za cilj jačanje kapaciteta lokalne i područne (regionalne)  samouprave u odgovoru na katastrofe. U slučaju velikih incidenata i katastrofa na koje lokalna zajednica ne može adekvatno odgovoriti timovi se mobiliziraju od strane nacionalnog društva i šalju u pomoć na pogođeno područje.

Osnovna obuka se sastoji od 8 područja:

1.      Osnovna znanja o organizaciji Crvenog križa

2.      Procjena situacije

3.      Prva pomoć

4.      Služba traženja

5.      Organizacija smještaja i podizanja naselja

6.      Voda i sanitacija

7.      Psihosocijalna podrška

8.      Radiokomunikacija, GPS, kartografija

Osim Županijskog interventnog tima u sklopu DCKIŽ djeluje i Specijalistički tim za spašavanje na vodi u otežanim uvjetima.


Povratak

Kalendar događanja

Srpanj
2 3 5 6 7
8 9 10 12 13 14
17 20 21
22 23 26 27 28
30 31

Županijski interventni tim

Ulaz za korisnike

Linkovi


Društvo Crvenog križa Istarske županije

Podaci o udruzi

Registarski broj: 18000059
RNO broj : 0010251
NKO broj : 8899
Rješenjem Ureda državne uprave u IŽ Klasa: UP/ I -550 – 01/16-01/16, Urbroj: 2163 – 05 – 03-16-12 udruzi je odobreno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći sukladno čl. 2 Zakona o humanitarnoj pomoći(NN 102/15)

Kontakt podaci

Telefon: 052/ 624 – 579
Ravnateljica : 091 595 9716
Služba spašavanja života na vodi : 091 518 9337
Administracija : 091 624 5798
e- mail: hck.istra@gmail.com
Facebook stranica: Crveni križ Istra

Adresa

Društvo Crvenog križa Istarske županije
Narodnog doma 2
52000 Pazin

Poslovni podaci

OIB: 29929049747
MB: 1014242
Žiro - račun: HR5224070001158018679 (OTP banka d.d.)