Slider 1
Slider 2
Slider 3
Slider 4

Pazin

GDCK PAZIN – Prolaz Ernesta Jelušića 2, 52000 Pazin

ravnatelj

MARIJANA KRBAVAC ŽULIĆ

052 623 405

091 539 2549

ckpazin@gmail.com

www.crvenikrizpazin.hr

 

referent za knjigovodstveno-računovodstvene poslove

LARA VRETENAR

052 624079

091/ 245 799

ckpazin@gmail.com

  

voditelj programa “Dnevni boravak i pomoć u kući starijim osobama”

RADENKO VADANJEL

052 623 039

091 162 4158

rvadanje@inet.hr

 

voditelj projekta “Dnevne aktivnosti za starije osobe” (Dnevni boravak)

DORJANA MATKOVIĆ

052 623 039

cvitkosofi@gmail.com

 

pomoćni radnik na programu DB i PUK

MLADEN MOGOROVIĆ

091 162 4167

gerontodomaćica na programu DB i PUK

LJUBICA IVIĆ

091 162 4159

 

gerontodomaćica na programu DB i PUK

DOLORES ŠAJINA

091 162 4163

 

gerontodomaćica na programu DB i PUK

KARMEN ANIČIĆ

091 162 4161

 

gerontodomaćica na programu DB i PUK

MERI BELAC

091 162 4160


Povratak

Kalendar događanja

Prosinac
2 3
5 6 8 9 10
11 12 13 15 16 17
18 20 24
25 26 30 31

Županijski interventni tim

Ulaz za korisnike

Linkovi


Društvo Crvenog križa Istarske županije

Podaci o udruzi

Registarski broj: 18000059
RNO broj : 0010251
NKO broj : 8899
Rješenjem Ureda državne uprave u IŽ Klasa: UP/ I -550 – 01/16-01/16, Urbroj: 2163 – 05 – 03-16-12 udruzi je odobreno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći sukladno čl. 2 Zakona o humanitarnoj pomoći(NN 102/15)

Kontakt podaci

Telefon: 052/ 624 – 579
Ravnateljica : 091 595 9716
Služba spašavanja života na vodi : 091 518 9337
Administracija : 091 624 5798
e- mail: hck.istra@gmail.com
Facebook stranica: Crveni križ Istra

Adresa

Društvo Crvenog križa Istarske županije
Narodnog doma 2
52000 Pazin

Poslovni podaci

OIB: 29929049747
MB: 1014242
Žiro - račun: HR5224070001158018679 (OTP banka d.d.)